ar de en es fr he it nl pt_br tr
Home page > الشريط الإعلاني > الشريط الإعلاني
ar de en es fr he it nl pt_br tr

الشريط الإعلاني


٥٢ دقيقة من أجل الدعوة لحقوق الإنسان

في غزة  إنها الإنسانية التي تغتال


Il sito, trailer e estratti del film sono in 10 lingue :
francese,
inglese
arabo,
ebraica,
tedesco,
olandese,
spagnolo,
portoghese,
italiano,
turca.
Clicca sulle bandiere nella parte superiore della finestra web per cambiare la lingua.
In arabo ed ebraico, la pellicola può essere visualizzato per intero.

Monitorare l'attività del sito RSS 2.0 | SPIP | ACS powered